közlekedési hírek

hamarosan...

 

38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelet

Budapest fvros kzterletein s erdterletein a jrmvel vrakozs rendjnek egysges kialaktsrl, a vrakozs djrl s az zemkptelen jrmvek trolsnak szablyozsrl

Budapest Fvros Kzgylse az 1994. vi LXIII. trvnnyel mdostott, helyi nkormnyzatokrl szl 1990. vi LXV. trvny 16. -ban, valamint 63/A. -ban, valamint a kzti kzlekedsrl szl 1988. vi I. trvny 15. (3) bekezdsben foglalt felhatalmazs alapjn a kvetkezket rendeli:

I. FEJEZET

ltalnos rendelkezsek

1. Az nkormnyzati rendelet hatlya a fvros kzigazgatsi terletn belli kzutakra, s a kzterleteken lev kijellt vrakoz- s rakodhelyekre, a kijellt, gpjrmforgalomtl vdett s korltozott vrakozsi vezetekre, valamint a kzhasznlatra sznt erdterletekre (erd, vderd, parkerd stb.) terjed ki, kivve a kzterleteken ltestett taxillomsokat.

2. (1) Kiemelten vdett s vdett vezetek: a Fvrosi Kzgyls ltal - az rintett kerleti nkormnyzat kpvisel-testletnek elzetes vlemnye alapjn - kijellt olyan terletek, ahov a behajts, tovbb ahol a vrakozs korltozott. (A kiemelten vdett s vdett vezetek felsorolst s terletk hatrait a rendelet 1. szm mellklete tartalmazza.)

(2) Korltozott vrakozsi vezetek: a Fvrosi Kzgyls ltal - az rintett kerleti nkormnyzat kpvisel-testletnek elzetes vlemnye alapjn - kijellt, az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyttes rendelet (a tovbbiakban: KRESZ) 15. -a (1) bekezdsnek c) pontjban meghatrozott mdon kijellt - s e rendelet 3. szm mellkletvel megllaptott - olyan krlhatrolt terletek, amelyek munkanapokon 08.00 s 18.00 ra kztt, szombaton 08.00 s 12.00 ra kztt djfizets ellenben s a helysznre elre kihelyezett jl lthat tblkon meghatrozott - legfeljebb 1, 2, 3, illetve 4 ra - idtartamig hasznlhatak (a tovbbiakban: korltozott vrakozsi vezet).

(3) Vrakozsi vezetek: a Fvrosi Kzgyls ltal - az rintett kerleti nkormnyzat kpvisel-testletnek elzetes vlemnye alapjn - a KRESZ 15. -a (1) bekezdsnek c) pontjban meghatrozott mdon kijellt olyan krlhatrolt terletek, amelyek munkanapokon 08:00 s 18:00 ra kztt szombaton 08:00 s 12:00 ra kztt djfizets ellenben, de idtartamkorltozs nlkl hasznlhatak (a tovbbiakban: vrakozsi vezet).

(4) Amennyiben magasabb szint jogszably a naptr szerinti munkarendtl val eltrst r el, gy szombati napokon a (2) s (3) bekezdsekben meghatrozott munkanapi zemidt kell alkalmazni. Ilyen esetben a naptr szerinti htkznapra es pihennapon a parkolsi djat nem kell szedni.

(5) sszefgg parkolsi terlet: eltr helyrajzi szmmal rendelkez, egymssal legalbb egy oldalukon rintkez s azok ltal krlzrt kzterletek teljes terlete.

(6) Idszakos fizet parkolhely: vrakozsi vezeten kvl es, a kzterlet-tulajdonos nkormnyzat ltal arra a clra kijellt kzterlet, hogy ott alkalmanknt parkolsi dj legyen szedhet. Az idszakos fizet parkolhely folyamatos hasznlata a 30 naptri napot nem haladhatja meg, s egy naptri ven bell az sszes fizet parkolknt val hasznlat a 120 napot nem haladhatja meg. Az idszakos fizet parkolhelyek djtteleit a jelen rendelet 4. szm mellklete tartalmazza.

(7) Intzmny: az adott terleten szkhellyel, telephellyel, fikteleppel rendelkez jogi szemly, tarts gazdlkodsi tevkenysget folytat s szkhellyel vagy telephellyel rendelkez magnszemly vagy jogi szemlynek nem minsl trsasg s szervezet.

(8) Fizet parkolk: a KRESZ 17. (1) bekezdsnek e) pontjban meghatrozott mdon kijellt terletek, ahol a vrakozsdj fizetshez kttt. A fizet parkolk kijellse s zemeltetse sorn a vrakozsi s a korltozott vrakozsi vezetekre vonatkoz szablyozst kell alkalmazni.

(9) rztt, fizet P+R parkol: a KRESZ 2. szm fggelknek v) pontjban meghatrozott tblval jelzett, tmegkzlekedsi jrmvek vgllomsa, vagy nagy forgalm tszllhelye kzelben ltestett napi 24 rban mkd bekertett, rztt kzterlet, ahol a vrakozsrt djat kell fizetni.

(10) A jelen rendelet 4. szm mellklete a (2) s (3) bekezdsekben meghatrozott idpontoktl eltr idtartamot is megllapthat.

3. (1) A kiemelten vdett s vdett vezet terletre a behajtst, illetve a korltozott vrakozsi vezet terletn, valamint a kizrlagos hasznlat vrakozhelyeken a vrakozst megenged hozzjruls (a tovbbiakban: engedly) adhat ki. Az engedlyek fajtit s kiadsuk feltteleit a jelen rendelet szablyozza.

(2) A kiemelten vdett, a vdett, a korltozott vrakozsi s a vrakozsi vezet terletre szl engedlyeket a kzt kezelje (a helyi nkormnyzat kpvisel-testlete) adja ki a KRESZ 14. (14) bekezdsnek figyelembevtelvel.

4. (1) A kiemelten vdett, a vdett s az idtartamban korltozott vrakozsi vezet forgalmi, illetleg vrakozsi rendjnek ellenrzst vgz szervknt a kzterlet-felgyel kteles elvenni s a kiad szervnek bevons cljbl visszajuttatni azt a behajtsi vagy vrakozsi engedlyt,

a) amelyet nem arra jogosult hasznl,

b) amelynl az engedlyre jogosultsg megsznt,

c) amely hamis vagy meghamistottk,

d) amely engedly megszerzsnek felttelei vonatkozsban a kiad szervet megtvesztettk,

e) amellyel brmely ms mdon visszaltek.

(2) A megrongldott behajtsi vagy vrakozsi engedlyt - annak leadsval egyidejleg - az engedlyt kiad, krelemre kicserli.

(3) A bevont engedly a kiads vben nem ptolhat.

(4) Az elveszett behajtsi vagy vrakozsi engedly helyett az rvnyessg vben az arra jogosult az idarnyos vrakozsi megvltsi dj megfizetse ellenben j engedlyt kaphat.

(5) Az engedlyek kiadsrt, cserjrt s ptlsrt - amennyiben e rendelet msknt nem rendelkezik - kltsgtrtst kell fizetni.

(6) A jelen rendelet 7. (1) bekezdsben, 12/A. -ban s 19. a) pontjban szerepl, a 6. szm mellkletben meghatrozott fpolgrmesteri engedly kiadsrt, cserjrt s ptlsrt kltsgtrtst nem kell fizetni.

5. A kzti forgalomban rszt vev s vrakoz gpjrm vezetje a behajtsi s a vrakozsi engedlyt a jrm els szlvdje alatt, kvlrl jl lthat mdon kteles elhelyezni.

II. FEJEZET

Behajts s vrakozs a kiemelten vdett s a vdett vezetben

6. A kiemelten vdett s a vdett vezetbe:

- lakossgi,

- intzmnyi,

- ruszlltsi-szolgltatsi,

- ideiglenes

engedllyel szabad behajtani.

7. (1) A kiemelten vdett vezetbe behajtshoz nem kell behajtsi engedly a KRESZ 14. (14) bekezdsben felsoroltakon kvl

- a megklnbztet fny- s hangjelz kszlkekkel felszerelt, vagy azt hasznl gpjrm, s a Budapesti Rendr-fkapitnysg tulajdonban lv (megklnbztet fny- s hangjelz kszlkkel fel nem szerelt), a rendelet 6. szm mellklete szerinti fpolgrmesteri engedllyel elltott gpjrm,

- a figyelmeztet jelzssel elltott, s azt hasznl jrm,

- az igazolvnnyal rendelkez mozgssrltet szllt gpjrmve,

- a diplomciai mentessget lvez szemly ilyen hatsgi jelzssel elltott gpjrmve

rszre.

(2) A vdett vezetbe behajtshoz az (1) bekezdsben emltetteken kvl nem kell tovbb behajtsi engedly

- a taxirendszmmal, -tblval s -rval felszerelt, szabad jelzssel vagy utassal kzleked taxi,

- a taxirval felszerelt 3500 kg ssztmeget meg nem halad tehergpjrm (a tovbbiakban: tehertaxi)

rszre sem.

(3) A budai Vr terletn a 7. (2) bekezdsben a msodik fordulattl eltren a tehertaxi s a vezet mellett ngy utasnl tbb frhely taxi rszre is szksges a behajtsi engedly meglte. Autbuszok csak egyedi engedllyel, kijellt tvonalon kzlekedhetnek. A Fvrosi nkormnyzat korltozhatja az engedlyezett jrmvek tengelynyomst.

8. A vdett vezetben taxi - a taxillomson vrakozst kivve - nem vrakozhat. A vdett vezetben tehertaxi-llomst kijellni nem lehet.

9. (1) Krelemre annak a lakosnak, akinek az lland lakhelye a kiemelten vdett vagy vdett vezet (tovbbiakban: vezet) terletn van, az ltala megjellt, sajt tulajdonban ll egy darab szemlygpkocsira lakossgi behajtsi s - djfizetsi ktelezettsg mellett a 32. (3) bekezdsre figyelemmel - kzterleti vrakozsi engedly adhat ki.

(2) Krelemre lakossgi behajtsi engedlyt kell kiadni a tulajdonban lev szemlygpkocsira annak a magnszemlynek, aki a vdett vezet terletn lland bejelentett lakos, ha az engedlyre jogosult az vezet terletn nem kzterleten lv sajt parkolhellyel rendelkezik.

(3) Az (1) s (2) bekezdsben meghatrozott engedlyek kiadsnak felttele, hogy a szemlygpkocsi a gpjrmadrl szl 1991. vi LXXXII. trvnyben meghatrozott gpjrmad tekintetben az adott kerlet nyilvntartsban szerepeljen s a gpjrm tulajdonosnak gpjrmad tekintetben adhtralka ne legyen vagy a trvny alapjn gpjrmad tekintetben admentessget lvezzen. Az engedlyek kiadsnak tovbbi feltteleit a kerleti nkormnyzat rendeletben szablyozhatja.

(4) A kzterletre rvnyes lakossgi behajtsi s vrakozsi engedly az vezetbe behajtsra s ott kzterleti vrakozsra, a kzterleti vrakozsra nem jogost behajtsi engedly csak az vezeten belli nem kzterleti vrakozhely megkzeltsre s elhagysra jogost.

10. (1) A vdett vezetben szemlygpkocsijai(k)ra intzmnyi behajtsi s kzterleti vrakozsi engedlyt kaphatnak a 2. (6) bekezdsben meghatrozottak. A kiadhat sszes engedlyek szmt az adott vezetben a kzt kezelje hatrozza meg.

(2) A vdett vezetben a 2. (6) bekezdsben foglaltak, tovbb az vezetben lland jelleggel lak magnszemly rszre tarts hasznlatba adott szemlygpkocsi zemben tartja az (1) bekezdsben meghatrozott intzmnyi behajtsi s kzterleti vrakozsi engedlyt kaphatja meg.

(3) A 2. (6) bekezdsben felsoroltak, amennyiben a vdett vezetben nem kzterleten lev sajt parkolhellyel rendelkeznek, intzmnyi behajtsi engedlyre jogosultak. Ezzel az intzmnyi behajtsi engedllyel az vezeten bell ms helyen, kzterleten vrakozni tilos.

(4) A vdett vezetben lland jelleggel lak magnszemly zemben tartsban lv (pl.: lzing, tarts brlet, cgaut) egy darab szemlygpkocsira munkanapokon 10.00 s 16.00 ra kztti idszakra nem rvnyes behajtsi s kzterleti vrakozsi engedly adhat, ha tulajdonban lv szemlygpkocsira vdett vezetre szl engedllyel nem rendelkezik.

11. (1) A vdett vezetben kzton vagy egyb kzterleten kizrlagos vrakozhellyel rendelkezk s a 2. (6) bekezdsben felsoroltak a megllaptott vrakozsi megvltsi djat ktelesek megfizetni.

(2) A kizrlagos vrakozhellyel rendelkez jogi szemly gpjrmve a vdett vezeten bell csak a szmra kijellt (kizrlagos) vrakozhelyen vrakozhat.

(3) Vrakozsi megvltsi dj ellenben kiadott behajtsi engedlyek v kzbeni

- visszaszolgltatsa esetn az v vgig htralev egsz hnapok szmnak megfelelen,

- kivltsa esetn a kivlts hnapjt is belertve az v vgig htralev hnapok szmnak megfelelen

kell az egsz vi vrakozsi megvltsi dj arnyos rszt visszatrteni, illetleg megfizetni.

12. (1) ruszlltsi-szolgltatsi behajtsi engedlyt kaphat az, aki - legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb ssztmeg jrmvel - a vdett vezetben rendszeres ruszlltsi-szolgltatsi tevkenysget vgez.

(2) Az ruszlltsi-szolgltatsi behajtsi engedly a 18.00 ra s 10.00 ra kztti idtartamon bell a vdett vezetbe val behajtsra s a rakods idejre megllsra jogost.

(3) A kzhaszn szlltsok lebonyoltsra (pl. tej-, kenyr-, hs s hsksztmnyek) a 2. bekezdsben meghatrozott idn tl 13.00 ra s 15.00 ra kztti idtartamra is rvnyes engedly adhat ki.

12/A. A kiemelten vdett, vagy vdett vezetben a Budapesti Rendr-fkapitnysg tulajdonban lv (megklnbztet fny- s hangjelz kszlkkel fel nem szerelt), a rendelet 6. szm mellklete szerinti fpolgrmesteri engedllyel elltott gpjrm a szolglati feladatai elltsa rdekben idkorltozs nlkl vrakozhat.

13. A lakossgi, az intzmnyi, az ruszlltsi-szolgltatsi engedlyek a kibocsts vt kvet naptri v janur 31-ig rvnyesek. A lejrat napjt az engedlyen fel kell tntetni.

14. (1) Ideiglenes behajtsi engedly annak adhat, akinek az ti clja a vdett vezetben van.

(2) Az ideiglenes behajtsi engedly az engedly rvnyessgi idtartama alatt a vdett vezet terletre val behajtsra s ott vrakozsra jogost.

(3) Az ideiglenes behajtsi engedly az azon feltntetett, de legfeljebb 30 napig terjed idtartamra adhat.

(4) Az ideiglenes behajtsi engedly egy naptri vben ugyanazon krelmez rszre (tbbszri kivlts esetn is) sszesen 30 napra adhat ki.

(5) Az ideiglenes behajtsi engedlyrt idarnyos vrakozsi megvltsi djat kell fizetni.

15. Az e rendeletben nem szablyozott esetekben egyedi engedly adhat ki, amelynek kiadsra - a KRESZ 14. (14) bekezdse alapjn - a Fvrosi Kzlekedsi Felgyelet jogosult.

III. FEJEZET

Vrakozsi vezet s korltozott vrakozsi vezet

16. (1) A vrakozsi vezetek egsz terletn kzterleten csak a jelen rendeletben meghatrozott dj megfizetse ellenben szabad vrakozni.

(2) A korltozott vrakozsi vezetek egsz terletn kzterleten csak a jelen rendeletben meghatrozott dj megfizetse ellenben, csak az idtartam-korltozsnak megfelel ideig, illetleg krelem alapjn kiadott lakossgi vrakozsi engedllyel, vagy a tulajdonos nkormnyzat rendeletben a kerlet kzigazgatsi hatrn bell, vagy a legalbb ezer parkolhelyet meghalad znnknt egysgesen meghatrozott mrtk - legfeljebb 50%-os - djkedvezmnyre jogost intzmnyi kzterleti vrakozsi engedly alapjn kiadhat parkolkrtyra vltott parkoljeggyel szabad vrakozni.

(3) Az engedllyel rendelkezk idtartam-korltozs nlkl vrakozhatnak az vezetben.

(4) Vrakozsi s korltozott vrakozsi vezetek terletn a tulajdonos nkormnyzatok egyetrtsvel parkolsgazdlkodsi rendszer pthet ki. Amennyiben az sszefgg parkolsi terleten a kzterleti parkolhelyek szma a ngyszzat meghaladja, parkolsi dj csak az 5. szm mellklet szerinti parkolsgazdlkodsi rendszer fellltsa s zemeltetse mellett szedhet.

(5) A parkolsgazdlkodsi rendszer kielgt felttelei jelen rendelet 5. szm mellkletben tallhatk.

17. (1) Krelemre annak a lakosnak, akinek lland lakhelye a vrakozsi vagy korltozott vrakozsi vezet terletn, valamint az azt hatrol tvonalon van, a 32. (3) bekezdsben foglaltak szerint djkedvezmnyes lakossgi kzterleti vrakozsi engedly adhat ki az ltala megjellt, tulajdonban ll szemlygpkocsi(k)ra. Intzmnyi vrakozsi engedly az adott terleten lv, a 2. (6) bekezdsben felsoroltak szmra adhat.

(2) Az (1) bekezdsben meghatrozott engedly kiadsnak felttele, hogy a szemlygpkocsi a gpjrmadrl szl 1991. vi LXXXII. trvnyben meghatrozott gpjrmad tekintetben az adott kerlet nyilvntartsban szerepeljen s a gpjrm tulajdonosnak gpjrmad tekintetben adhtralka ne legyen vagy a trvny alapjn gpjrmad tekintetben admentessget lvezzen. Az engedlyek kiadsnak tovbbi feltteleit a kerleti nkormnyzat rendeletben szablyozhatja, m a jelen rendeletben mr szerepl kedvezmnyezettek krt tovbb nem bvtheti.

Futakra (Fvrosi nkormnyzat tulajdonban lv kzutakra s kzterletekre) lakossgi, illetve intzmnyi parkolsi engedly nem adhat ki.

(3) Krelemre annak a lakosnak, akinek lland lakhelye a korltozott vrakozsi vagy vrakozsi vezet terletn, valamint az azt hatrol tvonalon van, az zemben tartsban (pl.: lzing, tarts brlet) lv egy darab szemlygpkocsira - a kerleti kpvisel-testlet dntse alapjn - lakossgi vrakozsi engedly adhat, ha tulajdonban lv gpkocsira lakossgi vrakozsi engedllyel nem rendelkezik.

(4) Krelemre annak a lakosnak, akinek lland lakhelye a korltozott vrakozsi vagy vrakozsi vezet terletn, valamint az azt hatrol tvonalon van, az zemben tartsban lv egy darab cgtulajdon szemlygpkocsira - a kerleti kpvisel-testlet dntse alapjn - intzmnyi vrakozsi engedly adhat, ha tulajdonban lv gpkocsira lakossgi vrakozsi engedllyel nem rendelkezik.

(5) A vrakozsi vagy korltozott vrakozsi vezet terletre kiadott lakossgi engedly szombati munkarend szerinti napokon az adott kerletben lv s az vezethez csatlakoz fvrosi tulajdon kzterleteken djmentes vrakozsra jogost.

(6) Vrakozsi s korltozott vrakozsi vezetben, csak abban az vezetben elhelyezett parkoljegy-kiad automatnl vltott parkoljeggyel, vagy az vezetre megllaptott parkolsi dj kifizetsvel, illetve arra az vezetre rvnyes lakossgi kzterleti vrakozsi engedllyel szabad vrakozni.

(7) A (2) bekezdsben emltett terleti szablyozs alli eltrseket e rendelet 4. szm mellklete tartalmazza.

18. Vrakozsi engedly nlkl az idtartamban korltozott vrakozsi vezetet a meghatrozott idtartam lejrta utn a jrmvel el kell hagyni. A vrakozsi idtartam ismtelt djfizetssel nem hosszabbthat meg.

19. A vrakozsi, valamint az idtartamban korltozott vrakozsi vezet terletn vrakozsi dj megfizetse nlkl vrakozhat

a) korltlan ideig:

- a megklnbztet fny- s hangjelz kszlkkel felszerelt, vagy azt hasznl jrm,

- az igazolvnnyal rendelkez mozgskorltozott a szmra kijellt s biztostott parkolhelyen;

- a Budapesti Rendr-fkapitnysg tulajdonban lv (megklnbztet fny- s hangjelz kszlkkel fel nem szerelt), a rendelet 6. szm mellklete szerinti fpolgrmesteri engedllyel elltott gpjrm;

b) szolglatnak elltsa idejre, de legfeljebb 120 percig:

- a rszre kiadott engedllyel s a parkols megkezdsnek idejt (ra, perc) jelz parkoltrcsa mkdtetsvel a terleti ktelezettsget vllal hziorvos s gyermekorvos, valamint az nkormnyzattal szerzdses viszonyban az adott terleten a szocilis hzi gondozsi tevkenysgben rszt vev szemly. Az engedlyt s a parkoltrcst az NTSZ illetkes fvrosi kerleti intzete javaslata alapjn az illetkes jegyz adja ki. Az engedlyen fel kell tntetni a gpkocsi forgalmi rendszmt, tpust s sznt. A kiadott engedlyek msolatt a jegyz a kiadst kvet tz napon bell tjkoztatsul megkldi a fjegyznek.

20. A vrakozsi engedlyek a kibocsts vt kvet naptri v janur 31-ig rvnyesek. A lejrat napjt az engedlyen fel kell tntetni.

IV. FEJEZET

Kizrlagos hasznlat vrakozhely

21. Kizrlagos hasznlat vrakozhely: az olyan vrakozsra alkalmas kzterlet, amely kizrlagos hasznlatot biztost az engedlyesnek, az plet homlokzata eltt, trtsmentesen legfeljebb ngy darab szemlygpkocsi vrakozsra.

22. (1) Kizrlagos hasznlat vrakozhely - a jelen rendeletben foglaltak szerint - az gyfl krelmre biztosthat a minisztriumok, orszgos hatskr szervek, diplomciai testletek, terleti kzigazgatsi szervek, nkormnyzatok polgrmesteri hivatalai, igazsggyi szervek, fegyveres erk s rendvdelmi szervek, valamint humn egszsggyi feladatokat ellt szervezetek (krhzak, orvosi rendelintzetek, elsseglynyjt helyek) szkhzainak homlokzata eltt.

(2) Rendkvli esemny alkalmval a kizrlagos hasznlat krtrts nlkl a szksges mrtkig korltozhat.

23. (1) A vdett vezetben, a korltozott vrakozsi, illetve a vrakozsi vezetben kzton vagy egyb kzterleten kizrlagos vrakozhellyel rendelkez jogi szemly vrakozsi megvltsi djat kteles fizetni.

(2) A kizrlagos vrakozhellyel rendelkez jogi szemly gpjrmve a vdett vezetben, a korltozott vrakozsi, illetve a vrakozsi vezetben csak a szmra kijellt kizrlagos vrakozhelyen vrakozhat az engedllyel.

24. A kizrlagos hasznlat vrakozhely ltestsre szl engedlyt a tulajdonos nkormnyzat egyetrtse alapjn az t forgalomtechnikai kezelje adja ki.

V. FEJEZET

Lakautk s lakptkocsik vrakozsa a kzterleten

25. A gpjrmadrl szl 1991. vi LXXXII. tv.-ben meghatrozott lakautval s lakptkocsival - azok lakott llapotban - a kzterletet ignybe venni tilos. A 2. -ban meghatrozott vezetekben, valamint tmegkzlekedsi eszkzk ltal ignybe vett tvonalakon lakautval s lakptkocsival vrakozni tilos.

VI. FEJEZET

A djakrl

26. (1) A fvros kzterletein a vrakozsi djttelek a kvetkez terleti feloszts szerint alkalmazhatk: kiemelt djttel, I. djttel, II. djttel, III. djttel terletek. A fvros kzterleteinek fenti djttelekbe val besorolst a rendelet 2. szm mellklete tartalmazza.

(2)

27. (1) A vrakozsi s vrakozsi megvltsi djak kiszmtsnak alapja a III. djttel terleten a szemlygpkocsi, oldalkocsis motorkerkpr, lakaut vagy szemlygpkocsival vontatott pt- vagy lakptkocsi utn fizetend rnknti vrakozsi dj sszege [a tovbbiakban: „vrakozsi djalap” („VDA”)].

(2) A klnbz djttel terleteken a klnbz jrmfajtk utn rnknt fizetend maximlis vrakozsi djak (a tovbbiakban: „alapdj”) a kvetkez szorzszmokkal llapthatk meg:

 

 

 Szorzszmok a

 

 Jrmfajtk

 K

 I.

 II.

 III.

 

 

 

 djttel terleten

 

 Szemlygpkocsi, oldalkocsis motorkerkpr, szemlygpkocsival vontatott pt- vagy lakkocsi


4


3


2


1

 

 

 Lakaut, autbusz, tehergpkocsi, vontat s az ezekkel vontathat ptkocsi (flptkocsi, lakkocsi)


12


9


6


3

 

(3) A vrakozsi djalap (VDA) mrtke 100 Ft+fa. A (2) bekezdsben meghatrozott alapdjtl forgalomtechnikai szempontok figyelembevtelvel lefel el lehet trni. Az eltrsrl s annak mrtkrl - mely legfeljebb 50% lehet - a fpolgrmester dnt.

(4) Az rztt, fizet P+R parkolkban fizetend parkolsi djak:

Nappali dj: 6.00 ra s 19.00 ra kztt brmely idtartam parkols esetn egyenl a BKV Rt. jrataira az egy utazsra mindenkor rvnyes vonaljegy rval (tovbbiakban: BKVA);

jszakai dj: 19.00 ra s 6.00 ra kztt az rnknti vrakozsi dj egyenl a a BKVA 60%-val;

t munkanapos brlet: ht egymst kvet naptri napon bell felhasznlhat, t munkanapon 6.00 ra s 19.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra felhasznlhat brlet ra a BKVA 4,4-szerese;

Hsz munkanapos brlet: harminc egymst kvet naptri napon bell felhasznlhat, hsz munkanapon 6.00 ra s 19.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra szl brlet ra a BKVA 18-szorosa;

Heti jszakai brlet: ht egymst kvet naptri napra szl, 19.00 ra s 6.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra felhasznlhat brlet ra a BKVA 15-szrse;

Kombinlt heti brlet: ht egymst kvet naptri napra szl, 0.00 ra s 24.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra felhasznlhat brlet ra a BKVA 24-szerese;

Havi jszakai brlet: egy naptri hnapra szl, 19.00 ra s 6.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra felhasznlhat brlet ra a BKVA 50-szerese;

Kombinlt havi brlet: egy naptri hnapra szl, 0.00 ra s 24.00 ra kztt brmely idtartam parkolsra felhasznlhat brlet ra a BKVA 78-szorosa.

(5) Az idszakos fizet parkolhelyeken az adott terletre rvnyes rnknt fizetend alapdj mellett alkalmanknti parkolsi djttel is bevezethet. Az alkalmanknti djttelek megllaptst e rendelet 4. szm mellklete tartalmazza.

28. (1) A vrakozsi dj a parkol-automatval, vrakozst ellenrz rval (parkolrval), illetve parkoljeggyel vagy ms mdon mkdtetett vrakozhelyen a vrakozs megkezdsekor fizetend.

(2) Ha a vrakozsi djat a vrakozs megkezdsekor nem fizettk ki, vagy a vrakozsi djat a vrakozs megkezdsekor kifizettk ugyan, azonban a kifizetett dj alapjn jogosult vrakozsi idt tllptk, jelen rendeletben meghatrozott vrakozsi djklnbzetet utlag meg kell fizetni.

(3) Mind az elzetes fizetsi ktelezettsg elmulasztsa, mind az idtllps esetn a vrakozsi djklnbzeten fell ptdjat is kell fizetni.

(4) A vrakozsi djklnbzet mrtke az adott terletre rvnyes egyrai vrakozsi dj (alapdj). A djklnbzeten fell fizetend ptdj mrtke:

- az t naptri napon bell befizetett ptdj mrtke az alapdjnak megfelel forint sszeg tzszerese, mozgssrlt szmra kijellt vrakozhely jogtalan elfoglalsa esetn szzszorosa,

- az t naptri napon tl befizetett ptdj mrtke az alapdjnak megfelel forint sszeg huszontszrse, mozgssrlt szmra kijellt vrakozhely jogtalan elfoglalsa esetn kettszztvenszerese,

- a kiszabs napjn, zemidben trtn ptdjbefizets esetn a cskkentett ptdj mrtke az alapdjnak megfelel forint sszeg tszrse, mozgssrlt szmra kijellt vrakozhely jogtalan elfoglalsa esetn tvenszerese.

A hatridk szmtsba a kiszabs napja nem szmt bele.

(5) Ha a (4) bekezdsben megllaptott djklnbzetet s ptdjat az esedkessget kvet harminc naptri napon bell nem fizettk meg, az polgri peres ton behajtsra kerl.

29. (1) A djat a kzi djbeszeds, a parkoljegyes, a vrakozst ellenrz rval (parkolra), a jegykiad automatval s egyb mdon szablyozott vrakozhelyekre egyformn kell alkalmazni.

(2) A djat, djklnbzetet s ptdjat a fvrosi nkormnyzat meghatalmazsval rendelkez szerv szedi be, az ilyen meghatalmazotti minsgt - krsre - brmikor kteles igazolni.

30. A dj ellenben a kzi djbeszeds s a parkoljegyes vrakozhelyen kapott, illetve beszerzett vrakozsra jogost jegyet a vrakozs idtartama alatt a gpjrmben kvlrl jl lthat helyen el kell helyezni.

31. A fvrosban a kzterleten e rendelettl eltr vrakozsra jogost jegy dj ellenben nem adhat ki.

32. (1) A vdett vezeteken bell a kzterleti vrakozsrt fizetend vrakozsi megvltsi dj jrmfajtnknt s venknt a 27. (2) bekezdsben emltett alapdjak 1700-szorosa.

(2) A vdett vezetben, a korltozott vrakozsi, illetve a vrakozsi vezetben a kizrlagos vrakozhelyekrt fizetend vrakozsi megvltsi dj jrmfajtnknt s venknt a 27. (2) bekezdsben emltett alapdjak 2500-szorosa.

(3) A 9. (1) s a 17. (1) bekezdsben meghatrozott lakossgi kzterleti vrakozsi engedly ves dja maximum a 27. (1)-(3) bekezdseiben meghatrozott alapdjak 1500-szorosa. A kerleti nkormnyzat ezen djat sajt rendeletben differenciltal is megllapthatja s korltlan mrtkben cskkentheti.

33. A vrakozsi djak megllaptsnl csak a jelen rendeletben foglalt djtteleket szabad alkalmazni.

VII. FEJEZET

Ellenrzs

34. A kiemelten vdett, valamint a vdett vezetben, a korltozott vrakozsi s a vrakozsi vezetben a kzterlet-felgyel, valamint az arra feljogostott szemly jogosult:

a) az vezet terletre behajt, valamint az ott vrakoz gpjrm vezetje vrakozsi engedlynek rvnyessgt,

b) az engedlynek a gpjrmvn trtn elhelyezst,

c) az engedlyben rgztettek szerinti vrakozst

ellenrizni.

35. A fvros terletn a KRESZ 59. alapjn a rendrsg rtestse mellett a kzterlet-felgyel - a kzt kezeljnek megbzsbl - a jrmveket a kzterletrl eltvolttathatja.

36. (1) A 74/1999. (XII. 30.) Fv. Kgy. rendelet 4. c) pontjban foglalt rendelkezs szerint a kzterlet-felgyel a vrakozsi s a korltozott vrakozsi vezetek terletn a kzterleten szablytalanul elhelyezett jrmvekre kerkbilincset helyez el.

(2) A 2. (2) bekezdsben rszletezett korltozott vrakozsi vezetekre elrt vrakozsi idtartamot tllp jrmre a kzterlet-felgyel

- egyrs vrakozsi idtartam tllpse esetn 15 perc,

- ktrs vrakozsi idtartam tllpse esetn 20 perc,

- hromrs vrakozsi idtartam tllpse esetn 30 perc,

- ngyrs vrakozsi idtartam tllpse esetn 35 perc

trelmi id letelte utn szereli fel a gpjrmre az elindulst gtl eszkzt (kerkbilincs, tovbbiakban: eszkz).

(3) Az eszkz alkalmazsrt (felszerelsrt s eltvoltsrt) kltsgtrtst kell fizetni, amelynek sszege

a) a kerkbilincs felszerelse napjn trtn fizets esetn 12 000 Ft (+fa)

b) hrom naptri napon belli fizets esetn 16 000 Ft (+fa)

c) hrom naptri napon tli fizets esetn 20 000 Ft (+fa)

A hatridk szmtsba a felszerels napja nem szmt bele.

(4) Az (1) bekezdsben foglalt eljrs alkalmazsra a parkolsi feltteleket jelz tbln brval vagy felirattal a figyelmet fel kell hvni.

(5) Nem rgzthet kerkbilinccsel

a) a tzcsapnl vagy tzcsapszekrnynl ll jrm;

b) a tzoltsi felvonulsi ton ll jrm;

c) a kzti forgalom biztonsgt vagy a kzbiztonsgot veszlyeztet jrm;

d) a megklnbztet fny- s hangjelz kszlkkel jogszeren felszerelt jrm;

e) a diplomciai s konzuli kpviseletek, valamint nemzetkzi szervezetek s ezek nemzetkzi szerzds alapjn kivltsgokat s mentessgeket lvez tagjai s csaldtagjai megklnbztet rendszmmal elltott jrmve;

f) a 19. b) pontjban meghatrozott jelzssel elltott jrmvek kzl a hziorvosi s gyermekorvosi szolglatot ellt orvos jrmve;

g) a figyelmeztet jelzst jogszeren alkalmaz jrm;

h) az rvnyes igazolvnnyal elltott mozgssrlt jrmve, ha az igazolvnyt a jrm szlvdje alatt jl lthat mdon helyeztk el;

i) az a jrm, amelyre e rendelet 16-17. -aiban meghatrozott engedlyt adtk ki, az engedly rvnyessge idszakban, az engedlyen jelzett vezetben;

j) e rendelet IV. fejezetben meghatrozott kizrlagos hasznlat vrakozhelyen.

37. Az eszkz hasznlata sorn a jrm els szlvdjn - vagy ha ez nem lehetsges, ms alkalmas mdon - jl lthat helyen az intzkedssel kapcsolatos, brval kiegsztett rtestst, tbbnyelv tjkoztatst kell elhelyezni, amelynek

a) utalni kell arra, hogy a jrm vezetje jogszablyellenes magatartst tanstott, s emiatt a kzterlet-felgyel olyan eszkzt alkalmazott, amelynek eltvoltsa nlkl a jrm srlsmentesen nem helyezhet zembe,

b) tartalmaznia kell az eszkz eltvoltsnak mdjt, alkalmazsnak kltsgeit, s a kltsg befizetsnek rendjt.

38. (1) Az eszkz alkalmazsa sorn gy kell eljrni, hogy az rintett gpjrmvet krosods ne rje. A kzterlet-felgyel intzkedsvel szemben, amennyiben jogorvoslati eljrs nem indul, panasznak van helye. A panaszt az intzkeds napjtl szmtott 8 napon bell a (f)jegyzhz kell benyjtani. Az eszkznek a kerkbilincsre vonatkoz, e rendeletben foglalt szablyokkal ellenttes alkalmazsa esetn a befizetett kltsgtrtst haladktalanul vissza kell fizetni.

(2) A kzterlet-felgyel az eszkzt a kltsgtrts megfizetse vagy a befizetsre szolgl befizetsi feladvevny bemutatsa utn haladktalanul kteles eltvoltani.

VIII. FEJEZET

zemkptelen jrmvek trolsa kzterleten s erdterleten

39. (1) E rendelet alkalmazsa szempontjbl zemkptelennek minsl az a jrm, amely a kzti forgalomban csak hatsgi engedllyel s jelzssel vehet rszt, de a hatsgi jelzse hinyzik vagy az engedlye lejrt (rvnytelen).

(2) E rendelet alkalmazsa szempontjbl ftvonal a KRESZ 11. (1) bekezds e) pontjban emltett „Ftvonal” jelztblval jellt t.

40. (1) Kzterleten zemkptelen jrmvek kzterlet-hasznlati engedly nlkl - a (2) bekezdsben foglalt kivtellel - nem trolhatk. Az zembentart vagy a tulajdonos az zemkptelenn vlt jrmvet sajt kltsgn kteles haladktalanul eltvoltani.

(2) Ha a jrm csupn azrt minsl zemkptelennek, mert hatsgi engedllyel s jelzssel nem rendelkezik, azt

- a ftvonalon s erdterleten egyltaln nem,

- mellktvonalon kzterlet-hasznlati engedllyel, az abban meghatrozott idtartamig,

- mellktvonalon kzterlet-hasznlati engedly nlkl legfeljebb 30 napig

szabad trolni.

41. (1) A kzterlet-hasznlati engedlyt az zembentart vagy a tulajdonos a trols helye szerint illetkes kerleti nkormnyzattl krheti.

(2) Kzterlet-hasznlati engedly csak hatrozott idre s mellktvonalra adhat ki.

(3) A jrm zembentartja vagy tulajdonosa az e hatlya al tartoz jrmvek esetben kteles a nevt s cmt, a kzterlet-hasznlati engedlyt, ilyen engedly irnti krelem msolatt a jrmvn jl lthat s olvashat helyen (szlvdveg mgtt) kifggeszteni.

42. (1) A jelen rendelet megszegsvel trolt zemkptelen jrmveket a rendrhatsg, a Fvrosi Kzterlet-felgyelet, valamint az t kezelje elszllttathatja. A baleset sorn megsrlt s elhagyott jrmveket az t kezelje eltvolttathatja, s az e clra kijellt telephelyre szllttathatja, mindkt esetben azonban a rendrhatsgot is rtestenie kell.

(2) A hatsgi elszlltsnl a jrm mszaki llapott a szllt - szksg esetn szakrt bevonsval - llaptja meg, s arrl jegyzknyvet vesz fel. A jegyzknyvben fel kell sorolni a jrmben tallt trgyakat is.

43. (1) A hatsgilag elszlltott, zemkptelen jrmveket az erre a clra kijellt (megbzott) szervezet az zembentart vagy a tulajdonos kltsgre s veszlyre trolja.

(2) A knyszerelszllts s a trols kltsgei az zembentartt, hatsgi engedllyel s jelzssel nem rendelkez jrm esetben a tulajdonost terhelik.

(3) Amennyiben az zembentart vagy a tulajdonos kilte megllapthat, a trol szervezet a beszllts napjtl szmtott 15 napon bell kteles az zembentartt vagy a tulajdonost rsban felszltani a jrm 30 napon belli elszlltsra.

(4) Amennyiben a tulajdonos kiltnek megllaptsa a jrm felnyitst ignyli, gy a beszlltst kvet 15. s 30. nap kztt a szlltst elrendel szerv jelenltben jegyzknyv felvtele mellett a jrmvet fel kell nyitni s a szksges adatok megllaptst kveten le kell zrni. A jegyzknyvben a felnyits s a lezrs tnyn fell rgzteni kell az azonostshoz szksges adatokat, a jrmben tallt trgyak felsorolst s a felnyits sorn tapasztalt, beszlltskor nem rgztett srlseket. A trol szervezet a tulajdonos vagy zembentart kiltnek megllaptst kvet 15 napon bell kteles a tulajdonost vagy az zemben tartt rsban felszltani a jrm 30 napon belli elszlltsra.

44. (1) A hatsgi engedllyel s jelzssel nem rendelkez, tovbb a 43. (3) bekezdsben meghatrozott 3 hnap elteltvel ki nem vltott zemkptelen jrmveket a trol szervezet rtkestheti.

(2) A jrmvek s az azokban tallt dolgok rtkestsre s megsemmistsre vonatkoz szablyokat megfelelen alkalmazni kell. Azok rt a trol szervezettel egyetrtsben az a szerv llaptja meg, amelynek a jrmvet vagy dolgot rtkestsre vagy megsemmistsre a trol szervezet tadja.

(3) Az rtkests sorn befolyt sszeget a vllalat kltsgei levonsa utn t vig elklntett szmln kezeli, ezt kveten a fvrosi nkormnyzat fejlesztsi alapja javra tutalja.

(4) Az zembentart vagy tulajdonos a polgri jogi elvlsi idn bell az rtkests sorn befolyt - a trol szervezet kltsgeivel cskkentett - sszegre jogosult ignyt rvnyesteni, amennyiben tulajdonjogt hitelt rdemlen igazolja.

(5) A trol szervezet is jogosult az zembentartval, tulajdonossal szemben rvnyesteni az rtkests sorn felmerlt s a befolyt sszegbl nem fedezett, de felmerlt kltsgt.

(6) Amennyiben a jrmvel kapcsolatos kltsgek a jrm rtkt elrik vagy meghaladjk, gy az kzvetlenl rtkesthet.

IX. FEJEZET

45. (1) Aki

- a vdett vagy kiemelten vdett vezetbe rvnyes engedly nlkl behajt,

- a vdett vagy kiemelten vdett vezet, illetleg az idtartamban korltozott vrakozsi vezet terletn rvnyes engedly nlkl, vagy az azon feltntetettl eltr helyen s mdon vrakozik,

- engedlyt a gpjrmvn nem, illetleg az elrstl eltren vagy annak jl lthatsgt nem biztost mdon helyezi el,

- zemkptelen jrmvet kzton, kzterleten vagy erdterleten engedly nlkl trol,

- hatsgi engedllyel s jelzssel nem rendelkez jrmvet ftvonalon trol,

- zemkptelen jrmvet mellktvonalon s az erre a clra kijellt helyeken - 30 napon tl - kzterlet-hasznlati engedly nlkl trol,

- a kzterleten trtn trolsra elrt szablyokat megszegi,

- az elindulst gtl eszkzt megronglja, vagy azzal brmilyen mdon visszal,

szablysrtst kvet el, s 30 000 forintig terjed pnzbrsggal sjthat.

(2) Aki a rendeletben szablyozottl eltr mdon zemeltet kzterleti fizet parkolhelyet vagy szed parkolsi djat, az szablysrtst kvet el, s 30 000 forintig terjed pnzbrsggal sjthat.

(3) Az (1) bekezdsben meghatrozott szablysrts miatt a kzterlet-felgyel helyszni brsgot szabhat ki.

(4) Az (1) s (2) bekezdsben meghatrozott szablysrtsi esetekben az eljr szerv az illetkes nkormnyzat jegyzje.

X. FEJEZET

Eljrsi szablyok

46. (1) E rendeletben meghatrozott, a Fvrosi nkormnyzat hatskrbe tartoz engedly kiadsa irnti krelmet - rsban - a fpolgrmesterhez kell benyjtani.

(2) A krelemnek tartalmaznia kell:

a) A krelmez szemlyi adatait (nv, lakcm, szletsi hely, id, nem magnszemly krelmez esetn az elnevezst, szkhelyt, telephelyt, a kpvisel nevt, cmt),

b) a jrm kategrijnak, illetve tpusnak megnevezst, forgalmi rendszmt, a forgalmi engedly szmt,

c) az vezet, vagy a vrakozsi terlet megnevezst, az engedly tpust s kiadsnak indokait.

(3) Kzs hztartsban lknek a krelmet egyttesen kell elterjeszteni e krlmny feltntetse mellett.

47. (1) A krelmet a fpolgrmester megvizsglja - s amennyiben az a rendelet elrsainak megfelel - a krelmez rszre az engedlyt a kltsgtrts befizetse utn 8 munkanapon bell kiadja.

(2) Engedly bevonst kveten az jabb engedly kiadsa s a korbbi engedly visszavonsa kztti idszak nem lehet rvidebb 3 hnapnl.

XI. FEJEZET

Hatlybalps

48. (1) A rendelet 1995. jlius 1-jn lp hatlyba.

(2) A djfizetsi ktelezettsg a 26. -ban meghatrozott terleti szablyozs kialaktsval egytt, annak meghirdetsekor lp hatlyba. A 32. (2) bekezdsben emltett djakra vonatkoz rendelkezs 1995. szeptember 1-jn lp hatlyba.

A 36-38. -ok 1996. mrcius 30. napjn lpnek hatlyba.

(3) A rendelet hatlybalpsvel egyidejleg hatlyt veszti Budapest Fvros Tancsnak 3/1984. rendelete az zemkptelen jrmvek kzterleten s erdterleteken val trolsnak szablyozsrl.

1. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

GPJRMFORGALOMTL VDETT VEZETEK

A) Kiemelten vdett vezet:

 1.

 Margitsziget

 

 

 

 Kivtel:

 az szaki parkolhely, valamint a Thermal Hotel Margitsziget s a Ramada Grand Hotel vrakozhelyei, s az ezekhez az rpd hdrl levezet utak

 

 2.

 Vrosliget

 

 

 

 Hatrai:

 llatkerti krt-Hermina t-Ajtsi Drer sor-Dzsa Gyrgy t-Hsk tere

 

 

 Kivtel:

 Ks Kroly stny

 

 3.

 Rmai-part

 

 

 

 Hatrai:

 Rmai-part-Kossuth Lajos dlpart

 

 4.

 Hajgyri-sziget

 

 Hatra:

 jelztblkkal megjellve

 

B) Vdett vezet:

 1.

 Az V. kerlet bels harmada

 

 Hatrai:

 Dunakorz-Jzsef Attila utca-Erzsbet tr-Bcsi utca-Dek Ferenc utca-Kroly krt-Kossuth Lajos utca-Szabad sajt t-Mrcius 15. tr

 

 

 Kivve:

 - Petfi Sndor utca-Bcsi utca,

 

 

 

 - Apczai Csere Jnos utca,

 

 

 

 - Brczy Istvn utca,

 

 

 

 - Trr Istvn utca-Aranykz utca (a parkolhz kijratig)

 

 2.

 Budai vrnegyed

 

 Hatrai:

 A budavri palota s a polgrvros vrfalakkal hatrolt terlete

 

 

 Kivve:

 Dsz tr, Sznhz u.

 

 3.

 buda, F tr

 

 

 

 Hatrai:

 Tavasz utca-Mikls utca-Vrskereszt utca-budai rakpart

 

 4.

 Npliget

 

 

 

 Hatrai:

 Kbnyai t-MV-terlet-lli t-Knyves Klmn krt

 

 

 Kivve:

 - Vajda Pter utca, Kismartoni t (Knyves Klmn krt.-Kbnyai ti tkts),

 

 

 

 - a BKV vglloms terlete

 

 5.

 A Normafa s krnyke

 

 Hatrai:

 Budakeszi t - rnyas t - Remete t - Zugligeti t - Bla kirly t - Csillagvlgyi t - Alkony utca - Gereben utca - Normafa t - Etvs t - Konkoly Thege Mikls t - Budapest kzigazgats

 

 

 Kivtel:

 Pihen t,

 

 

 

 Szilassy t,

 

 

 

 Janka utca,

 

 

 

 Mtys kirly t (Alkony ttl a Mtys kirly t 10496/21 hrsz.- ingatlanig)

 

2. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

A FVROS KZTERLETEIN A VRAKOZSI DJTTELEK TERLETI FELOSZTSA

 Pesten

 

 

 

 -

 Kiemelt (K.) djttel terlet:

 

 

 Az V. kerlet bels harmada (a Duna korz-Jzsef Attila utca-Bajcsy-Zsilinszky t-Kroly krt-Kossuth Lajos utca-Szabadsajt utca-Mrcius 15. tr ltal hatrolt terlet), belertve a felsorolt hatrol utakat s tereket,

 

 -

 I. djttel terlet:

 

 

 az V. kerletnek a kiemelt rszen kvli terlete, belertve a hatrol utakat s tereket, a Margitsziget terlete,

 

 -

 II. djttel terlet:

 

 

 a Duna s a Nagykrt ltal hatrolt terletnek az V. kerleten s hatrol tjain kvl es terlete, belertve a Nagykrutat is, valamint

 

 

 a XIII. kerlet, Szent Istvn krt-Vci t-Victor Hugo utca-Szent Istvn park-jpesti rakpart-Jszai Mari tr ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket,

 

 -

 III. djttel terlet:

 

 

 valamennyi, az elz djttelekbe be nem sorolt pesti kzterlet.

 

 

 

 Budn

 

 

 

 -

 Kiemelt (K.) djttel terlet:

 

 

 a budai vr terlete, valamint a Hunyadi Jnos t Szab Ilonka utca s Dsz tr kztti szakasza,

 

 -

 I. djttel terlet:

 

 

 a Duna-Margit krt-Moszkva tr-Krisztina krt-Duna ltal hatrolt terlet (a budai vr kivtelvel), belertve a hatrol utakat s tereket is,

 

 -

 II. djttel terlet:

 

 

 az Alkots t-Villnyi t-Bartk Bla t-Kosztolnyi Dezs tr-Bocskai t-Oktber 23. utca-Irinyi Jzsef utca-Duna-Krisztina krt ltal hatrolt terletnek az I. djttel terleten kvl es terlete, belertve a kls hatrol utakat is, valamint

 

 

 a Lvhz utca-Ezredes utca-Szilgyi Erzsbet fasor-Moszkva tr-Szna tr ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, tovbb

 

 

 a Margit krt-Kisrkus utca-Keleti Kroly utca-Kitaibel Pl utca-Bimb t-Keleti Kroly utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket,

 

 

 A Szilgyi Erzsbet fasor 18. - Moszkva tr - Krisztina krt - Magyar Jakobinusok tere - Alkots utca - Mrvny utca - Avar utca - Hegyalja t - Alkots utca - Csrsz utca - Sirly utca - Jagell t - Apor Vilmos tr - Trpe utca - Kiss Jnos altbornagy utca - Nmetvlgyi t (a Stromfeld Aurl utctl) - Kkgoly utca - Vrosmajor utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket,

 

 

 tovbb a

 

 

 Rth Gyrgy utcnak a Kkgoly utca s a Tth Lrinc utca kztti szakasza,

 

 

 valamint a

 

 

 Csaba utcnak a Vrosmajor utca s Br utca kztti szakasza,

 

 

 Kelenhegyi t a Kelenhegyi lpcsig - Kelenhegyi lpcs - Mnesi t - Somli t - Balogh Tihamr lejt - Villnyi t - Tas vezr utca - Ulszl utca - Bartk Bla t a vasti tltsig - Hamzsabgi t - Szermi sor - Baranyai utca - Budafoki t - Karinthy Frigyes t - Egry Jzsef utca - Sztoczek utca - Bertalan Lajos utca - Budafoki t - Szent Gellrt tr ltal kzrezrt terlet, kivve a Kelenhegyi lpcs s a Somli lpcs.

 

 -

 III. djttel terlet:

 

 

 valamennyi, az elz djttelekbe be nem sorolt budai kzterlet.

 

3. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

Parkolsi terletek maximlis vrakozsi idtartam szerinti besorolsa

A) 2 rs maximlis vrakozsi id

 

 

 

 I. kerlet:

 

 Csalogny utca pros oldala - Vrmez t pros oldala - Logodi utca - Mtray utca - Vrfok utca - Batthyny utca - Mria tr - Donti utca - Vm utca - Iskola utca - Corvin tr - Halsz utca - Bem rakpart ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, tovbb a

 

 Lnchd utcai parkol, nthz utca, az Ybl Mikls tr Vrkert bazr felli oldala, valamint a

 

 Szirtes t 5754 hrsz. alatt kiptett parkol s a Krisztina krt - Hegyalja t - Snc utca - Mihly utca - Bernyi utca - Hegyalja t - Alshegy utca - Avar utca - Gyri t - Mrvny utca - Alkots utca - Magyar jakobinusok tere ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket.

 

 Budai Vr s a Hegyalja ttl dlre es terletek kivtelvel az I. kerlet fennmarad kztjai.

 

 

 

 II. kerlet:

 

 

 Lvhz utca-Ezredes utca-Szilgyi Erzsbet fasor-Moszkva tr-Szna tr ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, tovbb:

 

 

 

 Margit krt-Kisrkus utca-Keleti Kroly utca-Kitaibel Pl utca-Bimb t-Keleti Kroly utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket.

 

 

 

 Margit krt - Szna tr - Csalogny utca - Bem rakpart ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket.

 

 

 

 

 V. kerlet:

 

 

 Jszai Mari tr-Szent Istvn krt-Nyugati tr-Bajcsy-Zsilinszky t-Kroly krt-Mzeum krt-Klvin tr-Vmhz krt-Fvm tr-Duna ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, de kivve a B) pont s C) pont alatt felsorolt terleteket, valamint a Stollr Bla utct (24986 hrsz.- terlet) s a Kiss Ern utct (24745 hrsz.- terlet).

 

 

 

 

 VI. kerlet:

VI/I.: Dek Ferenc tr-Bajcsy-Zsilinszky t-Nyugati tr-Terz krt-Podmaniczky utca-Csengery utca-Kirly utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, de kivve a VI/II. alatt felsorolt terleteket;

VI/II.: Andrssy t (Bajcsy-Zsilinszky t s Oktogon tr kztti szakasza), Nyugati tr, Oktogon tr, Terz krt.

 

 

 

 VII. kerlet:

VII/I.: Kroly krt-Kirly utca-Hrsfa utca-Rkczi t ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, tovbb a Hrsfa utca-Kirly utca-Csengery utca-Almssy tr-Almssy utca-Dohny utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, de kivve a VII/II. alatt felsorolt terleteket;

VII/II.: Kroly krt, Erzsbet krt.

VII/III.: Baross tr-Thkly t-Dzsa Gyrgy t-Istvn utca-Hernd utca-Pterfy Sndor utca-Rottenbiller utca ltal hatrolt terlet.

 

 

 

 VIII. kerlet:

VIII/I.: Rkczi t-Jzsef krt-lli t-Klvin tr-Mzeum krt ltal hatrolt terlet, de kivve a VIII/II. alatt felsorolt terleteket;

VIII/II.: Mzeum krt, Jzsef krt, lli t, Baross utca, Rkczi tr, Rkczi t (Jzsef krt s Mzeum krt kztti szakasza).

 

 

 

 

 IX. kerlet:

 

 

 

 Ferenc krt-Borros tr-Kzraktr utca-Belgrd rakpart-Fvm tr-Vmhz krt-Klvin tr-lli t ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, valamint a Tompa utca Ferenc krt s Liliom utca kztti szakasza.

 

 

 

 Ferenc krt - lli t - Bokrta utca - Ipar utca - Soroksri t ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat is.

 

 

 XII. kerlet:

 

 

 

 

 Disrok t 1. sz. eltti kzterlet

 

 

 

 Szendi rok (Nmetvlgyi t - Stromfeld Aurl utca - Apor Vilmos tr ltal hatrolt terlet)

 

 

 

 

 

 XIII. kerlet:

 

 

 

 Szent Istvn krt-Nyugati tr-Vci t-Radnti Mikls utca-jpesti rakpart-Jszai Mari tr ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, tovbb a

 

 

 

 Radnti Mikls utca-jpesti rakpart-Gogol utca-Vci t ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, valamint a

 

 

 

 Vci t-Rozsnyai utca-Teve utca-Petnehzy utca ltal hatrolt terlet, belertve a hatrol utakat s tereket, s a Babr utca: Vci t-Madarsz Viktor utca kztti szakasza,

 

 

 

 Gyngysi utca: Vci t s Madarsz Viktor utca kztti szakasza.

 

 

 

 Petnehzy utca-Papp Kroly utca-Rbert Kroly krt-Teve utca ltal hatrolt terlet,

 

 

 

 valamint a

 

 

 

 Dzsa Gyrgy t-Lehel t-Vci t ltal hatrolt terlet.

 

 

 

 

 

         

B) 3 rs maximlis vrakozsi id

V. kerlet, Mrcius 15. tr,

V. kerlet, Erzsbet tr,

V. kerlet, Szabadsg tr,

V. kerlet, Roosevelt tr,

V. kerlet, Szent Istvn tr,

V. kerlet, Mark utca (Honvd utca s Bihari utca kztt).

VIII. kerlet, Blaha Lujza tr, tovbb a Jzsef krt-lli t-Kisfaludy utca-Harminckettesek tere-Nmet utca-Jzsef utca-Vg utca-Npsznhz utca-Csokonai utca-Rkczi t ltal hatrolt terlet, de kivve az A) pont alatt felsorolt terleteket.

C) 4 rs maximlis vrakozsi id

V. kerlet, Belgrd als rakpart.

XI. kerlet:

Kelenhegyi t a Kelenhegyi lpcsig - Kelenhegyi lpcs - Mnesi t - Somli t - Balogh Tihamr lejt - Villnyi t - Tas vezr utca - Ulszl utca - Bartk Bla t a vasti tltsig - Hamzsabgi t - Szermi sor - Baranyai utca - Budafoki t - Karinthy Frigyes t - Egry Jzsef utca - Sztoczek utca - Bertalan Lajos utca - Budafoki t - Szent Gellrt tr ltal kzrezrt terlet, kivve a Kelenhegyi lpcs s a Somli lpcs.

XII. kerlet:

Szilgyi Erzsbet fasor 18. - Moszkva tr - Krisztina krt - Magyar jakobinusok tere - Alkots utca - Mrvny utca - Avar utca - Hegyalja t - Alkots utca - Csrsz utca - Sirly utca - Jagell t - Apor Vilmos tr - Trpe utca - Kiss Jnos altbornagy utca - Nmetvlgyi t (Stromfeld Aurl utctl) - Istenhegyi t - Kkgoly utca - Vrosmajor utca ltal hatrolt terlet belertve a hatrol utakat s tereket,

valamint a

Rth Gyrgy utcnak a Kkgoly utca s a Tth Lrinc utca kztti szakasza,

tovbb a

Csaba utcnak a Vrosmajor utca s Br utca kztti szakasza.

4. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

Eltr idtartamban kijellt vrakozsi, illetve korltozott vrakozsi vezetek:

- A budai Vr terlete, valamint a Hunyadi Jnos t Szab Ilonka utca s Dsz tr kztti szakasza a ht minden napjn 0-24 rig

- A Margitsziget a ht minden napjn 0-24 rig

- XIV. kerlet llatkerti t - llatkerti t a ht minden napjn 8-20 rig.

Eltr terleti rvnyessg lakossgi engedlyek:

- Az V. kerleti lakossgi engedly rvnyes az V. kerlet, Alkotmny utcban is

Eltr terleti rvnyessg intzmnyi engedlyek:

- Az V. kerleti intzmnyi engedly rvnyes az V. kerlet, Alkotmny utcban, valamint a Belgrd (als) rakparton a Lnchd s a Szabadsg hd kztti szakaszon is

Idszakos fizet parkolhelyeken az rnknt fizetend alapdj mellett bevezethet alkalmanknti parkolsi djttelek:

- A Budapesti Vsrkzpontban (HUNGEXPO) rendezett killtsok s vsrok idejn az Albertirsai kz s Albertirsai t fizetparkolinak alkalmanknti parkolsi djttele a 27. (3) bekezdsben megllaptott Vrakozsi Djalap tszrse.

5. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

A parkolsgazdlkodsi rendszer kielgt felttelei

Terleti felttelek:

- sszefgg kzt-, illetve kzterlet-hlzat

- terhelse parkolsi igny tekintetben hossz tvon meghaladja a knlat mrtkt

- a terlet tulajdonostl fggetlenl az adott terlet hatrn s azon bell lv valamennyi kzterletet magban foglalja

- „Korltozott vrakozsi vezet” jelztblk ltal kijellt terlet

- teljes terletn parkolsi djfizetsi ktelezettsg ll fenn

Jogi, pnzgyi felttelek:

- mind az zemeltetst, mind pedig az ellenrzst vgz szervezet a tevkenysgt (jelen rendelet elrsainak maradktalan betartst bizonytva) a fjegyznek kteles bejelenteni

- az zemeltetst s ellenrzst vgz szervek az nkormnyzati rendszernek megfelel pnzgyi, knyvelsi adatszolgltatst ktelesek vgezni a terlet tulajdonos nkormnyzatok fel

- az gyintzs elsegtse rdekben minden munkanapon (8 ra hossz nyitva tartssal) gyflszolglati irodt kell zemeltetni

- az ellenrzst vgz szervezet rszre a kerleti nkormnyzat az ltala kiadott lakossgi engedlyek alapadatait (rendszm, engedlyszm) napi frisstssel tadja

- a Fvrosi nkormnyzat rendeletben ktelezv teszi az egysges fvrosi parkolsi chipkrtya s a krtya olvassra alkalmas olvas berendezs nemzetkzi szabvnyok szerinti besorolst, az elvrt minsgi tanstvnyok megnevezst, valamint a felhasznli s biztonsgi funkcik fbb ismrveit; az arra jogosult zemeltetk ltal felhatalmazott jegykiadautomata-szlltk rszre kell tjkoztatst ad az alkalmazand, egysges fvrosi parkolsi chipkrtya protokolljrl

- a Fvrosi nkormnyzat az elklnlt zemeltetk kztti krtyaelszmols biztostsra nonprofit alapon mkd krtyaelszmol s -rvnyest kzpontot mkdtet

- a krtyaelszmol s -rvnyest kzpont minden zemeltet rszre igny szerinti mennyisgben biztost rvnyestett parkolsi chipkrtyt igazolt nkltsgi (beszerzsi) ron

Mszaki felttelek:

- a parkolsi djfizets jegykiad automatk hasznlatval trtnik mind a terleten lv intzmnyi engedllyel rendelkezk, mind a norml felhasznlk esetben

- a jegykiad automatk az 5 Ft-os s ennl nagyobb nvrtk valamennyi pnzrmt felismerik s elfogadjk

- valamennyi jegykiad automata chipkrtyaolvasval rendelkezik, mely olvas a fvros teljes terletn (fggetlenl az zemeltettl s a kszlk tpustl) egysgesen hasznlhat krtyk kezelsre kpes

- a jegykiad automata mind a kszpnz, mind a chipkrtya hasznlata esetn megfelel mdon rgzti a pnzgyi adatokat, amelyek a pnzgyi elszmolshoz szksgesek

- az ellenrzst vgz szerv a ptdjfizetsi felszltsokat hordozhat (kzi) szmtgp s nyomtat segtsgvel adja ki, s ezen felszltsok kvethet s ellenrizhet mdon egy irodai szmtgprendszerbe kerlnek tovbbi nyilvntarts cljbl

- az zemeltet kteles gondoskodni arrl, hogy a parkoljegy-kiad automata intzmnyi parkolkrtya hasznlata esetn a 16. (2) bekezdsben meghatrozott djkedvezmnyt rvnyestse

- a chipkrtya protokollt az zemeltetk a kihirdetstl szmtott 180 napon bell ktelesek alkalmazni, illetve annak ugyancsak a rendeletben trtn esetleges mdostst - sajt kltsgkre - a jegykiad automatkon elvgeztetni a mdosts kihirdetstl szmtott 180 napon bell

- a krgyaelszmol s -rvnyest kzpont rszre az zemeltetk a kzpont ltal krt formtumban, egyedi tranzakciknt kimutatva adjk meg az elszmolshoz szksges, az zemi terletkn lezajlott chipkrtya-hasznlattal kapcsolatos minden szmtgpes adatot, valamint az automatk ltal kiadott bizonylatok msolatt.

6. szm mellklet a 38/1993. (XII. 27.) Fv. Kgy. rendelethez

 PARKOLSI ENGEDLY

 RVNYES

 Az engedly hasznlja - a htlapon lv szablyok betartsval - jogosult a Fvros kiemelten vdett s vdett vrakozsi s korltozott vrakozsi vezeteibe behajtani s ott kzterleten vrakozni.

 ............................
forg. rendszm gpjrmre

 

 

 

 

 

 ................ vre

 

 

 ............................................................................................................

 Sorszm:

 Budapest Fvros nkormnyzata
fpolgrmeser


.................................

htlapra:

 

 

 A PARKOLSI ENGEDLY HASZNLATNAK SZABLYAI:

 

 1. Az engedly kizrlag az engedlyen feltntetett forgalmi rendszm szemlygpkocsikra rvnyes.

 

 2. Az engedlyt parkolskor a szlvd mgtt, jl lthat helyen kell elhelyezni.

 

 3. Az engedly a kibocsts vt kvet naptri v janur 31-ig, illetve visszavonsig rvnyes.

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva ©2012-2024

Minden az oldalon megjelenő adat, kép és információ
a holparkokjak.hu szellemi tulajdona
és felhasználása a tulajdonos beleegyezését igényli!

IMPRESSZUM

honlapkészítés: ZoRaLL.OrG